Subsidies voor energie- en klimaatinvesteringen

De klimaatverandering wordt de laatste jaren steeds meer tastbaar en heeft een duidelijk effect op de leefbaarheid, ook in Kalmthout. Op 30 mei 2022 keurde de gemeenteraad daarom het nieuwe energie- en klimaatactieplan goed met als voornaamste doel om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030, de lokale veerkracht door de gevolgen van klimaatverandering te verhogen en de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie te verbeteren.

Om de doelstellingen te behalen, keurde de gemeenteraad op 19 december 2022 het subsidiereglement goed voor ‘energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen’. Met die steunmaatregelen wil de gemeente Kalmthout, bovenop de financiële tegemoetkoming via mijnverbouwpremie, haar inwoners aanzetten om energiebesparende en klimaatadaptieve ingrepen te doen in bestaande woningen. Een van de voorwaarden is namelijk dat de woning minstens vijf jaar oud is.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?