Afval

In Kalmthout zijn tal van mogelijkheden om afval te laten ophalen, sorteren of verwijderen. De gemeente hanteert daarbij het principe van de ladder van Lansink. Eerst en vooral afval proberen te voorkomen, in tweede instantie hergebruik, selectieve inzameling met oog op recuperatie of hergebruik. Als derde en enkel als het niet anders kan, eindverwijdering door verbranding of storten.

Thema's