Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Zij controleren het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad kan je beschouwen als het lokale parlement. De raad vergadert elke laatste maandag van de maand om 20 uur, en telkens als het nodig is. De raadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten (= geheime zitting).

Thema's