Milieu

Milieu neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in. En terecht, want samen zorg dragen voor onze planeet is cruciaal.

De milieudienst volgt alle dossiers voor groenaanleg en onderhoud op. Daarnaast ondernemen zij ook acties ten voordele van het milieu, zoals zwerfvuilacties en bebloemingswebstijden. Ook het onderhoud van onder andere bomen, bermen, grachten en andere delen van het openbaar domein valt onder hun bevoegdheid.

Thema's