Ruimtelijke ordening

Wil je (bouw)grond aankopen, een woning bouwen of verbouwen? Dan kan je steeds inlichtingen inwinnen bij de dienst ruimtelijke ordening.Zij verschaffen informatie over onder andere bouw- en verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten.

Heb je vragen over kadasterplannen, het structuurplan of gewestplan? Ook dan kan je je tot hen richten. Het woonloket helpt je verder met vragen over onder andere sociaal wonen en woonpremies.

Thema's