Vaccinatiecentrum ELZ Noorderkempen

3/05/2021 – Vaccinatiecentrum Noorderkempen tijdelijk toegankelijk via Vliegveldlaan in mei

Defensie stelt de Vliegveldlaan van 3 tot en met maandag 31 mei tijdelijk open als toegangsweg naar het Vaccinatiecentrum Noorderkempen. Als je uit het noorden van de regio komt, kan je in mei dus de Vliegveldlaan inrijden, ongeacht het tijdstip van vaccinatie.

De Vliegveldlaan kan in die periode opengesteld worden omdat er minder oefeningen zijn en er daardoor minder conflict is tussen militair en burgerverkeer. Daarnaast wordt de druk op de andere aanrijroute verlicht.

Opgelet! Op 18, 19 en 20 mei zal de toegangsweg volledig afgesloten worden voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. Die drie dagen vindt er namelijk een training plaats met zware voertuigen. Die rijden in en uit het militaire kwartier en kruisen de Vliegveldlaan.

INFO: www.vaccinatienoord.be, 0800 59 056

16/04/2021 – Bijna 4000 Kalmthoutenaren gevaccineerd

Op 16 april 2021 stond de teller van het Vaccinatiecentrum Noorderkempen op 25.253 mensen die hun eerste prik kregen, goed voor 25,49%. In totaal zal het vaccinatiecentrum – dat je vindt in een militaire loods in Brasschaat – 100 915 volwassenen uit Kalmthout, Brasschaat, Essen, Kapellen en Wuustwezel vaccineren.

Voor Kalmthout staat de teller op 3 834. In totaal zullen er 15 202 Kalmthoutenaren gevaccineerd worden.

08/04/2021 – Vaccinatiecentrum Noorderkempen bereikbaar met één overstap dankzij pendelbussen

Sinds begin april zet de Eerstelijnszone Noorderkempen samen met de vijf gemeentes uit de regio pendelbussen in om bezoekers naar het vaccinatiecentrum te brengen. Met die pendelbussen raak je met maar één overstap met het openbaar vervoer aan het vaccinatiecentrum.

De pendelbussen zijn er vooral voor bezoekers die geen eigen vervoer hebben. De pendelbussen worden ingezet op twee routes. Een sluit aan op de dienstverlening van De Lijn in Brasschaat. Zo raken inwoners van Brasschaat en Wuustwezel aan het vaccinatiecentrum. De tweede lijn vertrekt in het centrum van Kapellen en passeert langs het station van Kapellen. Zo is er een oplossing voor bezoekers die vanuit Kapellen, Essen of Kalmthout met de trein of bus tot in Kapellen reizen. Van het station van Kapellen doet de pendelbus er een kwartier over en ze zet je vlak aan het vaccinatiecentrum af.

De tijdelijke haltes worden aangegeven met aparte haltepalen met het logo van de eerstelijnszone én de doorkomsttijden. Opgelet: de pendelbussen rijden enkel op de dagen dat het vaccinatiecentrum open is. De rit met de pendelbus is gratis als je je uitnodigingsbrief toont. Dat geldt trouwens ook voor een treinrit als de datum en het tijdstip vermeld staat.

Naast de pendelbussen werkte ELZ Noorderkempen nog andere maatregelen uit om minder mobiele inwoners naar het vaccinatiecentrum te vervoeren, zoals via de Minder Mobielen Centrales van de verschillende gemeentes. Inwoners met vragen over vervoer kunnen terecht op het callcenter van Vaccinatiecentrum Noorderkempen op 0800 59 056. Alle informatie over bereikbaarheid – zoals de doorkomsttijden van de pendelbussen – vind je ook op www.vaccinatienoord.be/bereikbaarheid.

25/02/2021 – Vaccinaties gestart, actuele info via www.vaccinatienoord.be

Het vaccinatiecentrum dat de eerstelijnszone Noorderkempen inrichtte in een loods aan het militair vliegveld in Brasschaat, startte op donderdag 25 februari met vaccineren. In die eerste fase worden de zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, specifiek zij die het meeste fysiek contact hebben met hun patiënten. Daarna volgen in de eerste fase de zorgverleners uit andere beroepsgroepen.

Alle actuele info over het vaccinatiecentrum vind je op www.vaccinatienoord.be.

23/02/2021 – Vaccinatiecentrum Noorderkempen in loods op militair vliegveld Brasschaat

In de eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen wordt het vaccinatiecentrum ingericht in een vrijstaande loods van Defensie op het militair vliegveld van Brasschaat. De ELZ Noorderkempen bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel.

De lokale besturen, de eerstelijnszone en de huisartsenwachtpost Noordrand bestudeerden verschillende locaties. Samen kozen ze voor een loods op het militair vliegveld van Brasschaat.

“Door de keuze voor slechts één locatie zorgen we ervoor dat we het medisch personeel efficiënt kunnen inzetten. Het centrum blijft namelijk 8 maanden open”, zegt Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ Noorderkempen. “De loods is 4000 m² groot en zal 10 vaccinatielijnen tellen. Het doel is om er 75 000 mensen te vaccineren. De opbouw van de binnenruimte van het vaccinatiecentrum duurt nog enkele weken. Het is een logistieke uitdaging om de loods om te bouwen, maar de evenementensector staat klaar om dat te realiseren. De eerstelijnszone verwacht klaar te staan vanaf 15 februari. Vanaf dan is het doel om 7 dagen op 7 te vaccineren, afhankelijk van de aanlevering van de vaccins.”

Naast het vaccinatiecentrum voorziet ELZ Noorderkempen mobiele teams op satellietplekken in elke gemeente. Bepaalde doelgroepen zullen ook thuis gevaccineerd kunnen worden.

Mobiliteit

“Ik ben blij dat we, naast de beslissing over de locatie, ook gezamenlijk hebben beslist om een vervoerssysteem in te richten voor mensen die er nood aan hebben. Op die manier worden onze inwoners geholpen om naar het centrum te kunnen komen. Dat aanbod wordt bekendgemaakt wanneer je uitgenodigd wordt voor een vaccinatie”, aldus Cindy De Roeve.

Hoe weet je wanneer je gevaccineerd kan worden?

“Inwoners krijgen een brief met de uitnodiging om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum. Heb je een afspraak gemaakt, dan volg je de richtlijnen ter plaatse. Wie wanneer een vaccin zal krijgen, is opgedeeld in fasen. Op www.laatjevaccineren.be staat meer info, onder andere over die volgorde van vaccineren. Heb je nog twijfels over de vaccinatie? Praat er dan over met je arts of apotheker.”

Helpende handen gezocht!

“Het vaccinatiecentrum heeft heel wat medewerkers nodig. Daarom zoeken we vrijwilligers”, besluit Cindy. “Wil je als vrijwilliger meehelpen bij het vaccineren? Heb je een diploma in een zorgberoep? Of wil je graag alles in goede banen leiden als logistiek ondersteuner? Dan zoeken we jou, want we hebben je nodig. Je kan via het digitale planningsplatform BookU aanmelden. Daar vul je het aanmeldingsformulier in. Zo kom je in de digitale planningstool terecht van waaruit wij de kandidaat-vrijwilligers selecteren voor mogelijke jobs.”

08/02/2021 – Vaccinatiecentrum Noorderkempen operationeel vanaf half februari

Eerstelijnszone Noorderkempen is volop bezig het vaccinatiecentrum in Brasschaat klaar te stomen. In de tweede week van februari wordt het centrum getest en  daarna kunnen de vaccinaties er starten. In die eerste fase vanaf 15 februari komen de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg aan de beurt. Daarna volgt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen. Vanaf maart is het dan aan de 65-plussers en risicogroepen uit de regio.

De vijf gemeentes werken intussen samen met de eerstelijnszone een mobiliteitsplan uit om iedereen zo vlot mogelijk aan het centrum te krijgen. Zo komt er eenvormige signalisatie vanuit alle gemeentes tot aan het centrum. Daarnaast is er binnenkort een website online waarop alle informatie over het vaccinatiecentrum, het vaccineren zelf en de bereikbaarheid terug te vinden zal zijn. Hou de gemeentelijke website en sociale media in de gaten voor meer nieuws en info over de vaccinaties in onze regio.

Wil je je nog aanmelden als vrijwilliger? Dat kan op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-noorderkempen

INFO: www.laatjevaccineren.be

25/01/2021 – Vaccinatiecentrum eerstelijnszone Noorderkempen in volle opbouw 

Na de bekendmaking van de locatie van het vaccinatiecentrum voor de gemeentes Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel, ging de eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen aan de slag om het centrum verder uit te bouwen. “Als eerstelijnszone coördineren we het vaccinatiecentrum, maar we worden daar enthousiast in ondersteund door medewerkers van de verschillende gemeentes”, vertelt Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ Noorderkempen.

De loods op het militair vliegveld van Brasschaat is intussen volledig omheind én dus afgescheiden van de militaire basis. Voor de komende periode wordt die locatie dé plek waar zo’n 75 .000 inwoners zich zullen kunnen laten vaccineren.

“Van zodra de locatie duidelijk was, startten we verschillende werkgroepen op om het centrum zo snel mogelijk operationeel te maken. Het plan voor de inrichting is klaar, vandaag testen we die opstelling een eerste keer uit. Daaruit leren we wat er eventueel nog anders kan of moet. Als die aanpassingen zijn gebeurd, kan de echte opbouw vanaf woensdag starten”, zegt De Roeve.

“Naast deze locatie inrichten, werken we volop aan een signalisatieplan voor zowel de openbare weg als voor het terrein zelf. Een medisch team werkt de vaccinaties zelf verder uit. Intussen meldden zich al zo’n 1.000 vrijwilligers aan om te komen helpen, wat geweldig is. Tussen die vrijwilligers zitten bv. ook een 50-tal artsen”, gaat Cindy De Roeve verder. “De komende periode contacteren we al die mensen en brengen we in kaart waarbij ze kunnen helpen en wanneer. Da’s een hele klus. Dus als je je hebt opgegeven: even geduld, maar je hoort zeker van ons.”

“Voor je als inwoner uitgenodigd wordt, informeren we alle inwoners van de eerstelijnszone nog uitgebreid over de bereikbaarheid en mobiliteit, hoe de vaccinatie in zijn werk gaat en waar je terecht kan met je vragen. Op die manier hopen we alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Het vaccinatiecentrum moet klaar zijn tegen half februari. Vanaf dan kan er gevaccineerd worden. Die vaccinaties volgen de strategie zoals die nationaal is bepaald. Alle info daarover vind je op www.laatjevaccineren.be.

15/01/2021 – Vaccinatiecentrum Noorderkempen in loods op militair vliegveld Brasschaat

In de eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen wordt het vaccinatiecentrum ingericht in een vrijstaande loods van Defensie op het militair vliegveld van Brasschaat. De ELZ Noorderkempen bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel.

De lokale besturen, de eerstelijnszone en de huisartsenwachtpost Noordrand bestudeerden verschillende locaties. Samen kozen ze voor een loods op het militair vliegveld van Brasschaat.

“Door de keuze voor slechts één locatie zorgen we ervoor dat we het medisch personeel efficiënt kunnen inzetten. Het centrum blijft namelijk 8 maanden open”, zegt Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ Noorderkempen. “De loods is 4000 m² groot en zal 10 vaccinatielijnen tellen. Het doel is om er 75 000 mensen te vaccineren. De opbouw van de binnenruimte van het vaccinatiecentrum duurt nog enkele weken. Het is een logistieke uitdaging om de loods om te bouwen, maar de evenementensector staat klaar om dat te realiseren. De eerstelijnszone verwacht klaar te staan vanaf 15 februari. Vanaf dan is het doel om 7 dagen op 7 te vaccineren, afhankelijk van de aanlevering van de vaccins.”

Naast het vaccinatiecentrum voorziet ELZ Noorderkempen mobiele teams op satellietplekken in elke gemeente. Bepaalde doelgroepen zullen ook thuis gevaccineerd kunnen worden.

Mobiliteit

“Ik ben blij dat we, naast de beslissing over de locatie, ook gezamenlijk hebben beslist om een vervoerssysteem in te richten voor mensen die er nood aan hebben. Op die manier worden onze inwoners geholpen om naar het centrum te kunnen komen. Dat aanbod wordt bekendgemaakt wanneer je uitgenodigd wordt voor een vaccinatie”, aldus Cindy De Roeve.

Hoe weet je wanneer je gevaccineerd kan worden?

“Inwoners krijgen een brief met de uitnodiging om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum. Heb je een afspraak gemaakt, dan volg je de richtlijnen ter plaatse. Wie wanneer een vaccin zal krijgen, is opgedeeld in fasen. Op www.laatjevaccineren.be staat meer info, onder andere over die volgorde van vaccineren. Heb je nog twijfels over de vaccinatie? Praat er dan over met je arts of apotheker.”

Helpende handen gezocht!

“Het vaccinatiecentrum heeft heel wat medewerkers nodig. Daarom zoeken we vrijwilligers”, besluit Cindy. “Wil je als vrijwilliger meehelpen bij het vaccineren? Heb je een diploma in een zorgberoep? Of wil je graag alles in goede banen leiden als logistiek ondersteuner? Dan zoeken we jou, want we hebben je nodig. Je kan je aanmelden op vaccinatie@elznoorderkempen.be of via het inschrijvingsformulier dat je op de websites van de eerstelijnszone en de verschillende gemeentes terugvindt.”

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?