Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II

De gemeente Kalmthout werkt aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het bosrijke woongebied in de zuidelijke rand van de gemeente. Het RUP Woonbos II zal een juridisch kader vormen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied. Op die manier kunnen we de unieke identiteit en de groene beleving van de omgeving beschermen. 

De gemeenteraad van Kalmthout stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonbos II voorlopig vast op 19 december 2022. Met dat RUP wil de gemeente een toekomstvisie én afsprakenkader vastleggen over hoe we omgaan met wonen, bouwen en natuur in het zuidelijke deel van Kalmthout. Met de voorlopige vaststelling komen we in een laatste fase van ‘publieke raadpleging’. Ten laatste op 27 maart 2023 kan je nog opmerkingen en/of bezwaren formuleren bij de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Hoe je dat doet, lees je hieronder bij ‘Zeg je gedacht’..

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?