Aanvragen voorlopig rijbewijs

Als je slaagt in het theoretisch rijexamen kan je aan je rijopleiding beginnen. Een voorlopig rijbewijs biedt je de mogelijkheid om rijervaring op te doen voor je begint aan het praktisch examen.

De regels over “leren rijden” bieden een brede waaier aan mogelijkheden zodat je voor jezelf het meest gunstige traject kan kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer uitgebreid en complex. Vraag gerust raad aan de dienst bevolking voor je een definitieve keuze maakt.

Voorwaarden voor de auto (categorie B)

Je kan kiezen uit…

Model 18

 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 18 maanden
 • verplicht 20 uur rijschool volgen, voor je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • dit is de enige formule waarbij je  zonder begeleiding op de weg mag begeven
 • eerste praktische rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto) heeft

Model 36

 • vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • geldigheidsduur: 36 maanden
 • je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen  behoefte
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent

Begeleider 

Voor categorie B- model 36 maanden- moet de begeleider aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • geen veroordelingen hebben voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar
 • behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van je voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van echtgoten of personen waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt, zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of die van zijn/haar echtgenoot of persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt

Moto, vrachtwagen en autobus (Categorieën A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE)

Model 3

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg als je slaagde voor het theoretisch examen.

Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool zijn er bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Daarvoor is een stage van minimaal 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

Hoe aanvragen?

Je vraagt je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, bij de dienst bevolking.

Wat breng je mee?

Auto

 • je identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen
 • bij een aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool
 • bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden.
 • de pasfoto vanop je identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van je identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee.

 Motorfiets, vrachtwagen en autobus

 • je identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen
 • het eventuele bewijs van de gevolgde uren, en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)
 • voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden en moet een rijgeschiktheidsattest groep 2 voorgelegd worden
 • de pasfoto vanop je identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van je identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee.

Kosten

Een voorlopig rijbewijs kost 20 euro.

Afhalen

Je haalt je voorlopig rijbewijs persoonlijk af. Breng je identiteitskaart mee.

Wil je overschakelen tussen model 18 en 36?

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dat binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.

Als het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:

 • een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimaal 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool.

of

 • 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs. De procedure start dan volledig opnieuw.

of

 • je kan eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 verkrijgen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht. Dit model voorlopig rijbewijs laat toe om gedurende één jaar verder te oefenen. De houder van een voorlopig rijbewijs M12 mag enkel begeleid worden door de ene of de andere of door de beide begeleiders en/of door een zelfstandig gebrevetteerde instructeur met uitsluiting van alle andere passagiers.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?