Adoptie

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Die afstammingsband ontstaat als een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind. Er zijn twee verschillende vormen van adoptie: volle en gewone adoptie.

Vanaf 30 juni 2006 is ook adoptie door holebi’s mogelijk. Zij kunnen samen voor de rechtbank verklaren wie van beiden de familienaam doorgeeft.

1. Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.

2. Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

De tussenkomst van de gemeente Kalmthout beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank en het aanbrengen van randmeldingen. Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat je ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Kalmthout.

Extra informatie

Voor meer informatie over adoptie kan men zich richten tot

  • de rechtbank van eerste aanleg
  • de notaris
  • het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin (Hallepoort 27, 1060 Brussel) of de Federale Centrale Autoriteit / dienst internationale adopties (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?