Disclaimer e-mail gemeente Kalmthout

Dit bericht en zijn eventuele bijlagen is enkel bestemd voor de aangeduide bestemmeling en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de bestemmeling bent, dan mag u de inhoud van dit bericht niet bekendmaken noch kopiëren. Als u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, gelieve er de afzender onmiddellijk van op de hoogte te brengen en het bericht vervolgens te verwijderen. Het gemeentebestuur van Kalmthout is niet gebonden door de inhoud van dit e-mailbericht tenzij dit per brief bevestigd wordt en ondertekend is op de wijze die door de gemeentewet en/of gemeentedecreet is bepaald.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?