Heikantstraat rioleringswerken

Momenteel ligt er nog geen riolering in de Heikantstraat. De gemeente Kalmthout maakt van de gelegenheid gebruik om in de Heikantstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

Regenwater

Het is de bedoeling dat het regenwater de riolering en bijgevolg de zuiveringsstations minder belast. Dat doen we enerzijds door het stelsel voor het regenwater naar de waterloop te leiden. Anderzijds creëert de gemeente Kalmthout een brede buffergracht aan de zuidzijde van de rijbaan om het regenwater maximaal te capteren. Deze maatregelen zorgen voor een betere waterhuishouding.

Afvalwater

Aquafin en Waterlink voeren samen de rioleringswerken uit. De samenwerking is noodzakelijk omdat een gemeentelijke rioolbuis (in opdracht van Waterlink) aansluit op een verzamelrioolbuis (in opdracht van Aquafin).

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?