Het regenboogplan van Kalmthout

Op 17 mei – niet toevallig de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie – rolt de gemeente Kalmthout het Regenboogactieplan uit. Dat plan werd ontworpen door de gemeente en is dé leidraad voor een inclusief beleid. Als gemeente zijn we ons bewust van mogelijke verschillen en verscheidenheid binnen genderidentiteit, -rol en -expressie binnen onze dienstverlening. We willen hier dan ook correct mee omgaan. Het regenboogactieplan is daarbij onze handleiding. Het document is opgedeeld in vier doelstellingen die we als gemeente willen realiseren:

 • 1- We informeren inwoners over genderdiversiteit en de beeldvorming daarrond.

  Week van 17 mei: 

  • We hijsen de regenboogvlag tijdens de week van 17 mei en voegen het regenbooglogo toe op sociale media.
  • Bibliotheek sensibiliseert met verschillende acties, waaronder een boekentoren die focust op het thema genderdiversiteit
  • Extra aandacht voor het thema op speciale momenten zoals Pride Week (10-14 augustus)
  • We brachten regenboogzebrapaden aan in het straatbeeld
  • In gemeentelijke communicatie hebben we aandacht voor mogelijke genderstereotypering.
  • We informeren inwoners rond contactgegevens waar mensen terecht kunnen met vragen over identiteit (JAC-punt, TEJO, Kruispunt, OverKopHuis, Roze Huis, çavaria …)
  • We tonen regelmatig waar mensen terechtkunnen met klachten over gender-gerelateerd geweld
 • 2- We optimaliseren onze gemeentelijke diensten om discriminatie tegen te gaan.

  • We stelden een regenboogwerkgroep samen. Deze groep evalueert het regenboogplan regelmatig en stuurt bij waar nodig.
  • Medewerkers die rechtstreeks contact hebben met burgers, volgen een opleiding die focust op genderdiversiteit en hoe je daar mee omgaat.
  • Advertenties en gemeentelijke documenten worden zo neutraal en inclusief mogelijk opgesteld.
  • Iedereen is welkom in ons team, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, genderidentiteit, levensvisie, seksuele voorkeur of handicap
  • Personeelsleden kunnen terecht bij een extern vertrouwenspersoon met vragen, meldingen en klachten.
 • 3- We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat elke inwoner gelijke kansen krijgt en gelijkwaardig benaderd wordt.

  • We gaan voluit voor een inclusieve jeugdwerking. We ondersteunen methodes en acties die jongeren gelijke kansen geven.
  • Voorzieningen moeten zich bewust zijn van diversiteit onder bewoners en cliënten: zorgaanbieder en lokale dienstencentra worden gestimuleerd om aanbod en dienstverlening hier op af te stemmen.
  • We maken onze gemeentelijke infrastructuur zo neutraal mogelijk.
 • 4- We werken samen met externe partners om kennis te verzamelen. Zo vergroten we onze expertise en werken we concrete acties uit.

  • We werken samen met organisaties zoals cavaria en het Roze Huis.
  • Onze jeugddienst informeert jongeren over LGBTI+ thema’s. Wij informeren onze jeugdwerkers over de manier van communicatie en het omgaan met bepaalde situaties van ongelijkheid, discriminatie, …
  • Samen met de scholen lanceren we de campagne PAARS, die streeft naar inclusief onderwijs.
  • We informeren ouderorganisaties en woonzorgcentra over genderdiversiteit zodat ook daar oog is voor het welbevinden van LGBTI+ ouderen.
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?