Kids-ID

Wat

Om buiten België te reizen, moeten kinderen jonger dan 12 over een Kids-ID (binnen de EU) of een paspoort (buiten de EU) beschikken.

Hoe?

De aanvraag gebeurt persoonlijk aan het loket door de ouder die het ouderlijk gezag heeft over het kind. Breng zeker volgende documenten mee:

  • Oproepingsbrief
  • Indien van toepassing: oude Kids-ID of attest van verlies/diefstal
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden. Hier vind je een praktisch voorbeeld.
  • De afleveringstermijn bedraagt maximaal 3 weken
  • Het Kids-ID is drie jaar geldig

Kostprijs (1 januari 2023)

Een Kids-ID kost 7,30 euro.

Naast de gewone procedure, kan je een nieuwe Kids-ID ook via enkele spoedprocedures aanvragen.

  • Levering 2 werkdagen na dag van aanvraag (bij aanvraag voor 15 uur) / af te halen op dienst Burgerzaken: 100,80 euro
  • Levering volgende werkdag na dag van aanvraag (bij aanvraag voor 15 uur) / af te halen tijdens de openingsuren van het centraal loket gesitueerd Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel: 136,20 euro

Heb je nog andere vragen over het Kids-ID? Die vind je wellicht op de website van de federale overheid.

Opgelet: om te reizen met een minderjarig kind (ook binnen Europa) moet je beschikken over een Kids-ID. Je vindt alle info hier.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?