Leefloon

Wat?

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent je situatie zelf te veranderen.

Als jouw inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Samen met je maatschappelijk werker onderzoek je of je recht hebt op een andere uitkering zoals bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering.

Hoe?

Er wordt steeds een vaste structuur gehanteerd:

  • De maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst verricht een sociaal en financieel onderzoek.
  • Daarna formuleert hij/zij een voorstel voor het Bijzonder Comité, dat beslist of het OCMW al dan niet tussenkomt. Zij bepalen ook het bedrag.
  • Het Bijzonder Comité bepaalt eveneens of het een eenmalige steun is, een maandelijkse steun en of de steun al dan niet zal teruggevorderd worden.
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?