Pagina disclaimer

Dit elektronisch bericht met bijhorende bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de geadresseerde bent, dan is het openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke e-mail van het lokaal bestuur Kalmthout is uitsluitend informatief en brengt geen verbintenis tot stand. Verbintenissen kunnen alleen tot stand komen mits een geldige ondertekening door de burgemeester/voorzitter OCMW en de algemeen directeur. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over ons privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u hier.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?