Raad voor maatschappelijk welzijn

Vanaf 2019 worden gemeente en OCMW aangestuurd door dezelfde mensen. De gemeenteraadsleden zetelen ook meteen in de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW). De zittingen van de RMW hebben plaats in de raadzaal van de gemeente, elke laatste maandagavond van de maand, aansluitend aan de gemeenteraad. Ze zijn openbaar, behoudens beslissingen met een individueel karakter.

Bekijk hier de samenstelling van de gemeenteraad/RMW.

Agenda eerstvolgende RMW

De agenda van de RMW is telkens een week vooraf te raadplegen. Is dit niet het geval, neem dan contact op met het OCMW om na te gaan of de geplande RMW plaatsvindt.

Bekijk de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluitenlijsten RMW

Bekijk de besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Verslagen RMW

Bekijk de verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Meer info?

Dan kan je terecht op agenda@kalmthout.be

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?