Sportsubsidies

Als sportvereniging of lid van een Kalmthoutse sportvereniging kan je twee soorten subsidies aanvragen: beleidssubsidies en professionaliseringssubsidies.

Beleidssubsidies

Bij beleidssubsidies wordt de kwaliteit van het sportgebeuren nagegaan aan de hand van een puntensysteem.

Met kwaliteit bedoelen we vooral opleidingen en vormingen van trainers, jeugdbegeleiders en bestuursleden, maar evengoed wordt er gekeken naar de clubstructuur. Daarnaast zijn ook een goede communicatie naar clubleden toe en de promotiestrategie van de club belangrijk. De inzet van vrijwilligers en grote sportmanifestaties spelen hier een rol. De punten die toegekend worden, bepalen de financiële vergoeding. Die wordt op de rekening van de sportverenigingen gestort.

Professionaliseringssubsidies

Dit type subsidie ondersteunt de vorming voor jeugdsportbegeleiders en coördinatoren in erkende sportverenigingen. Bedoeling is om de kwaliteit van beide te verhogen.

Vraag je formulieren aan via de sportdienst.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?