Tijdelijke locaties gemeentelijke diensten

Opgelet: niet iedere dienst heeft een publieke functie. Bij die diensten vermelden we een link, een e-mailadres of een telefoonnummer.

 • Driehoekstraat 48

  Dienst Contact
  Dienst burgerlijke stand, bevolking en vreemdelingen

  • Identiteitskaarten, rijbewijzen, attesten en aktes, pensioenen, huwelijken, geboortes en overlijden, vreemdelingenzaken…
  Burgemeester en schepenen
  Financiële dienst

  • Vragen over gemeentelijke belastingen, vragen van leveranciers
  • 03 376 49 70
  Personeelsdienst

  • Sollicitaties, info voor medewerkers
  • 03 376 49 60
  Secretariaat

  • Ondernemen, markten en kermissen, klachten…
  ICT-dienst
 • Locatie Zonnedauw 

  Dienst Contactgegevens
  Dienst omgeving en ruimte (bouwen en wonen)

  • Info over omgevingsvergunningen, openbare onderzoeken, info over premies en wonen…
  Enkel op afspraak via 03 376 49 40
  Milieudienst

  • Subsidies klimaat en energie, kappen en aanplanten van bomen, groenonderhoud, Mooimakers en zwerfvuil, V-test…
  03 376 49 90
  milieu@kalmthout.be
  Dienst openbare werken

  • Meldingen over openbaar domein
  Mobiliteitsdienst
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?