Wie is wie

Wie is wie op de speelpleinen van Kalmthout? Ontdek hier wie welke rol opneemt binnen de speelpleinwerking tijdens de zomer en tijdens het voorbereidend werkjaar.

 • Hoofdleiding & koppie

  De hoofdleiding zijn twee gemotiveerde animatoren die de hele leidingsploeg aansturen tijdens hun week. De koppie is een derde hoofdleiding in opleiding en loopt als het ware stage bij de hoofdanimatoren. Zij zijn die week “leiding van de leiding” en zorgen voor de algemene organisatie.

  Je kan hen herkennen aan hun rode sjaaltjes met witte boord. Zij zien erop toe dat alle spelen mooi voorbereid en ingekleed zijn en ondersteunen hun leidingsploeg waar nodig.

 • Animator

  De kinderen worden opgedeeld in leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep zijn er vrijwillige animatoren die leuke activiteiten uitwerken en begeleiden. De groepscoördinator is degene die de eindverantwoordelijkheid heeft over zijn groep. Hij of zij evalueert ook de stagiairs. Elke week is er een nieuw team van
  animatoren. Ook is er een manusje van alles, die overal inspringt waar nodig, materiaal beheert, …

 • Co-animator

  Een co-animator is een jongere met een beperking die op basis van eigen talenten en met de nodige ondersteuning een aantal deeltaken op het speelplein op zich neemt. Als co-animator ben je een meerwaarde voor de animatorenploeg.

 • Jobstudenten

  Dit zijn de professionele ondersteuners van de speelpleinwerking en de jeugddienst. Ze zijn elke dag aanwezig op speelpleinen. Hun werk bestaat vooral uit administratie, de bevordering van de continuïteit, communicatie en ondersteuning van de hoofdleiding.

 • Jeugddienst

  De gemeente Kalmthout is de inrichtende organisator van de speelpleinwerking. De medewerkers van de jeugddienst zijn de eindverantwoordelijken van de speelpleinwerking. Zij hebben tijdens de zomer hun kantoor op Domein Diesterweg dus het zou best wel eens kunnen dat je ze nu en dan tegen het lijf loopt. Concreet sturen zij de jobstudenten aan en ondersteunen de vrijwilligers waar nodig.

 • Dagelijks bestuur

  Deze groep bestaat uit enkele enthousiaste vrijwilligers van het speelplein. Zij bepalen het hele beleid van de speelpleinen, evalueren de werking en denken het hele jaar na over hoe ze de volgende speelpleinzomer nog leuker en beter kunnen maken voor alle kinderen en de leiding.

  Ze volgen de verschillende werkgroepen op en zijn verantwoordelijk voor alle losse topics die besproken moeten worden.  Hieronder een lijstje van taken die ze zoal doen:

  • verbeterpunten die uit de evaluatie voortkomen opvolgen
  • leidingsverdeling opstellen
  • speelpleinuitstappen kiezen
  • het open spelaanbod uitwerken en verbeteren
  • Speelpleinen on tour (SPOT) in de paasvakantie organiseren
  • de barbecue plannen
  • open speelpleindag organiseren
  • ouders betrekken door inspraak en feedback te vragen
  • hoofdleiding vormen en informeren
 • Werkgroepen

  Er zijn verschillende werkgroepen waarin het hele jaar door enthousiaste speelpleinanimatoren vergaderen en plannen. Dat doen ze zowel om de werking van het speelplein te verbeten als om de band tussen de leiding te versterken of om wat extra geld in te zamelen voor de animatorenspaarpot.

  TEAM VORMING

  Zij organiseren elk jaar enkele vormingsdagen, de startdag voor nieuwe leiding en ook een vormingsweekend met de hele groep. Zij vormen onze animatoren om tot echte toppers en leren ze de kneepjes van het vak.

  TEAM FEEST

  Zij nemen de animatorenanimatie voor hun rekening (fuif, knotsgek spel, kerstfeestje, filmavond, …), in de zomer en het hele werkjaar. Zij willen van de animatorengroep vooral een vriendengroep maken.

  TEAM INCLUSIE

  Zij zorgen voor de organisatie van de inclusiewerking. Ze organiseren hiervoor vormingen voor alle leiding, knutseldagen en werken allerlei materialen uit om inclusie op ons speelplein zo goed mogelijk te doen verlopen.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?