Versnelde ver-LED-ing en aangepast brandregime openbare verlichting

De gemeente Kalmthout en netbeheerder Fluvius vervangen stelselmatig de bestaande openbare verlichting door energiezuinige LED-armaturen. Die ‘ver-LED-ing’ gebeurt in fases. Zo plaatsen we bij de heraanleg van straten of pleinen sowieso nieuwe LED-armaturen. Daarnaast vervangt Fluvius de andere openbare verlichting de komende jaren door energiezuinige LED-lampen. Tegen 2028 zullen de gemeente Kalmthout en Fluvius die ver-LED-ing in heel Kalmthout hebben uitgevoerd. Dat is twee jaar vroeger dan oorspronkelijk gepland.

Om ook nu al energie te besparen, werkten Kalmthout en Fluvius een plan uit om de oude verlichting op een andere manier te laten werken. Het gaat enkel over de straatlampen die pas na 2024 vervangen worden. Die doven we sinds half mei om de andere paal tussen 22 uur en 6 uur ‘s ochtends. Het gaat om de roze zones met jaartal op het plan. De openbare verlichting die al met LED-lampen werkt of vervangen wordt voor 2025, doven we niet. Die branden van 22 uur tot 6 uur ’s ochtends op 50%.

Opgelet: om de verkeersveiligheid te garanderen, blijven alle straatlampen wel branden op kruispunten, in bochten, bij asverschuivingen in de weg, aan fietspaden én op gewestwegen.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?