Cultuurraad

De cultuurraad adviseert de gemeente over alle lokale culturele activiteiten. De cultuurraad bestaat uit:

  • Vertegenwoordigers van de erkende culturele verenigingen, die werken met vrijwilligers
  • Vertegenwoordigers van culturele organisaties of instellingen die werken met beroepskrachten
  • Deskundigen in de culturele materies

De cultuurraad co├Ârdineert niet alleen activiteiten; ze overlegt met de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties. Daarnaast organiseert ze ook samenwerkingen. Projecten georganiseerd door de cultuurraad worden als nevenactiviteit beschouwd. De belangrijkste taak van de raad is dan ook het adviseren van de gemeente.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?