Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is opgericht in uitvoering van het Decreet Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999). De commissie adviseert het bestuur over het structuurplan en bekijkt ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Daarnaast kan GECORO ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen formuleren met betrekking tot de ruimtelijke ordening in Kalmthout. Zij adviseren eveneens het schepencollege en de gemeenteraad.

De GECORO vergadert minstens 2x per jaar, afhankelijk van de aangelegenheden waarover men advies moet verstrekken. De volgende vergadering vindt plaats op 17 april om 20 uur. Je vindt de agendapunten onderaan deze pagina. De verslagen van deze adviesraad kan je opvragen via Patrick Reynaerts.

 

 

 

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?