Rioleringswerken Standaertlei en Verbiststraat

Update 21/12/2023: we werden de afgelopen maanden geconfronteerd met heel veel regen. De werken in de Standaertlei lopen daardoor vertraging op. De beton van de overstortconstructie hard de komende weken uit. Toch zorgt de aannemer ervoor dat de opritten van de woningen tijdens de kerstvakantie bereikbaar zijn. De rijplaten in de boomkwekerij blijven liggen totdat de werken zijn afgerond.

Update 8/12/2023: de rioleringswerken in de Verbiststraat zijn voorbij. Het speelterrein wordt terug ingezaaid als het weer het toelaat.

Bij hevige regenval ervaren bewoners van Standaertlei en de omgeving van Verbiststraat wateroverlast. Samen met Aquafin en studiebureau Sweco werkte gemeente Kalmthout een reeks maatregelen uit om die wateroverlast in de toekomst te vermijden. Een overzicht vind je op deze website.

De impact van de rioleringswerken in Standaertlei en Verbiststraat lees je hier.

  • Rioleringswerken Standaertlei

    In Standaertlei plaatsen we een overstortconstructie naar de waterloop. Dat is een grote betonnen put met verschillende compartimenten en terugslagkleppen. De put komt in het midden van de straat en zal ongeveer 6m lang, 4m breed en 2m hoog zijn. De aannemer stort de constructie ter plaatse, omdat hij ongeveer 30 ton weegt.

    Timing

    • De werken starten woensdag 15 november. De bouwwerken en het uitharden van het beton duren ongeveer 6 tot 8 weken. Wij proberen alle woningen bereikbaar te maken tijdens de kerstvakantie. In januari werken we de rijweg af.
    • De startdata van de werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Wijzigingen in de planning communiceren we via de nieuwsbrief en de website.

    Omleiding

    Standaertlei is een doodlopende straat. De werken hebben een grote impact op de huizen ten zuiden van de waterloop. Auto’s kunnen vanaf huisnummer 20 niet meer door de straat rijden. We voorzien wel een tijdelijke doorgang voor wagens, met rijplaten van en naar de Vogelenzangstraat. Echter, deze tijdelijke weg is smal en loopt door de boomkwekerij. Werfverkeer rijdt niet langs deze weg.

    Afvalophaling

    De vuilniswagen kan de huizen vanaf nummer 20 niet bereiken. Bewoners vanaf nummer 20 tot 48 plaatsen hun afvalcontainers, pmd en papier in de berm aan huisnummer 18. We voorzien een verzamelplek met een hek.

    Is het afval niet tijdig opgehaald? 

    Igean communiceert via de app ‘Recycle!’. Als de afvalophaling wijzigt, krijg je een melding op je smartphone. Op die manier plaats je je vuilbak op het juiste tijdstip aan de verzamelplaats.

  • Rioleringswerken Verbiststraat

    In Verbiststraat plaatsen we een overstortconstructie in de bocht aan het speelterrein. Van daaruit leggen we een buis via het speelterrein richting het oude containerpark. De overstortconstructie is een betonput die geprefabriceerd wordt.

    Op 7/12/2023 legde de aannemer de weg terug in de oorspronkelijke toestand aan. De omleiding via de doorsteek naar de Henry Van de Veldelaan is niet langer van kracht.

    Het speelterrein is nog enkele weken afgesloten, omdat de aannemer daar de rioleringsbuizen plaatst. Het werfverkeer rijdt niet langs de Verbiststraat, maar wel via de stationsparking van Kalmthout.

  • Infovergadering op 9/11/2023

    Op 9 november nodigde de gemeente Kalmthout de bewoners van de Standaerdlei en de Verbiststraat uit op een infovergadering. Een medewerker van de dienst openbare werken lichtte de werken toe en beantwoordde alle vragen. Bekijk hier de powerpointpresentatie: Presentaite Bewonersvergadering Standaertlei En Verbiststraat

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?