Sportraad

Wat?

De gemeentelijke sportraad is een overkoepelende raad die de belangen van alle erkende gemeentelijke sportverenigingen behartigt. Zij adviseren het gemeentebestuur in alle sportieve aangelegenheden en werken initiatieven uit.

Hoe?

De raad vergadert maandelijks in verband met adviezen voor sportaangelegenheden, kampioenenhuldiging, organisaties en vertegenwoordigt hen ook op sportmanifestaties.

Alle erkende sportverenigingen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering, die jaarlijks wordt gehouden in februari.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?