Timing van de werken

Tijdlijn:

  • Najaar 2022: afbraak oude brandweerkazerne (afgewerkt)
  • Najaar 2022: sanering site oude brandweerkazerne (afgewerkt)
  • April en mei 2023: verhuizing gemeentelijke diensten naar een tijdelijke huisvesting (verhuisd)
  • Juni – augustus 2023: sloop huidig gemeentehuis (historisch gedeelte blijft bewaard en later gerestaureerd) (afgewerkt)
  • December 2023 – voorjaar 2025: bouwwerken nieuw gemeentehuis
  • Vanaf najaar 2024 tot zomer 2025: omgevingsaanleg: groen belevingsplein en aanleg groene parking
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?