Welzijns- en gezondheidsraad

Wat?

De Welzijns- en Gezondheidsraad vertaalt de visie over welzijn en gezondheid naar concrete acties.

Hoe?

De Welzijns- en Gezondheidsraad werkt onder andere rond een verfrissend en gezond waterbeleid en maakt werk van gezond wonen voor iedereen. Verder werkt ze intergemeentelijk samen rond preventie van alcohol, drugs en andere verslavende middelen, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare doelgroepen.

Ook het nieuwe mobiliteitsplan wordt grondig bekeken door de Welzijns- en Gezondheidsraad. Zo worden Kalmthoutenaren gemotiveerd om meer voor actief transport met een lage milieu-impact te kiezen. De Welzijns- en Gezondheidsraad werkt dus overkoepelend voor verschillende thema’s.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?