Wat is ‘Behaag…natuurlijk’?

Hagen, houtkanten en bomenrijen vormen in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen voor allerlei kleine dieren tussen de overgebleven groengebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privétuinen vormen samen groene linten  en vervangen op die manier gedeeltelijk de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Door het aanplanten van streekeigen hagen en houtkanten verhoogt de waarde van het landschap zowel voor plant en dier, als voor de wandelaar aanzienlijk.

Dit najaar organiseert de gemeente Kalmthout opnieuw een ‘Behaag… Natuurlijk’-actie. Het doel van de actie is om tuinen en erven te voorzien van streekeigen planten. Aangezien inheemse hagen en struiken de voorkeur krijgen op draadafsluitingen en houten of betonnen afschermpanelen.

De milieudienst biedt in samenwerking met Natuurpunt een ruime keuze aan gemengde en gelijksoortige hagen. Bovendien zijn er eveneens knotbomen, fruitbomen of kleinere bosjes te verkrijgen. Wat de soorten betreft die te koop worden aangeboden, wordt opnieuw veel aandacht geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal. De autochtone planten zijn allen cursief aangegeven. Volgende pakketten worden aangeboden in de gemeente Kalmthout:

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?