Hemelwaterplan: een waterbestendig en klimaatrobuust Kalmthout

De gemeenteraad keurde op 21 februari 2022 het hemelwaterplan voor Kalmthout goed. Op 27 februari 2023 keurde de gemeenteraad ook het droogteplan goed.

Die twee plannen bieden een langetermijnvisie op hoe het systeem van waterhuishouding in onze gemeente moet evolueren om een antwoord te bieden op extreem natte én droge periodes. Per plan werkten we concrete acties uit.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?