Verwarmingstoelage

Wat?

Wanneer je huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas gebruikt (niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas en butaangas in gasflessen) ontvang je in sommige gevallen een verwarmingstoelage. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Hoe?

De maatschappelijk werk(st)er van de thuisdiensten verricht een sociaal en financieel onderzoek en formuleert een voorstel naar het Bijzonder Comité toe, die over toekenning en het bedrag van de toelage beslist. Afhankelijk van de categorie waartoe je behoort, moet je de nodige bewijsstukken leveren.

De aanvraag dient te gebeuren binnen 60 dagen na levering. De periode loopt steeds van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. Voor elke volgende periode wordt door de overheid bekeken en aangekondigd of de maatregel verlengd wordt.

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?