Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rijkmaker

Het schepencollege keurde op 13 september 2021 de startnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rijkmaker goed. Voor dat plan was er een eerste publieke raadpleging en adviesronde van 22 oktober tot en met 20 december 2021. De gemeenteraad keurde op 25 maart 2024 het RUP Rijkmaker voorlopig goed. Alle nota’s en documenten daarover kan je hieronder raadplegen.

Over het RUP Rijkmaker wordt een openbaar onderzoek gehouden. Dat start op maandag 22 april 2024 en eindigt op donderdag 20 juni 2024.

Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Omgeving, Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout. Het is in te kijken na afspraak via 03 376 49 58. Daarnaast wordt een infomoment georganiseerd op dinsdag 21 mei 2024 om 20 uur in de parochiezaal van Nieuwmoer, Prelaat Deckersstraat 8 in Nieuwmoer-Kalmthout.

Bezwaren en opmerkingen bezorg je vóór het einde van het openbaar onderzoek aan de GECORO, Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout, per aangetekende brief, afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of per mail verzonden aan ruimtelijke.ordening@kalmthout.be.

Voor meer info kan je na afspraak ook terecht bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis. Een afspraak maak je via 03 376 49 40.

 • .PDFRUP Rijkmaker - Startnota

  Download

 • .PDFRUP Rijkmaker - toelichtingsnota

  Download

 • .PDFRUP Rijkmaker - toelichtingsnota: aanvullende documenten

  Download

 • .PDFRUP Rijkmaker - procesnota

  Download

 • .PDFRUP Rijkmaker - stedenbouwkundige voorschriften

  Download

 • .PDFRUP Rijkmaker - beslissing gemeenteraad - 25 maart 2024

  Download

 • .PDFRUP Rijkmaker - grafisch plan

  Download

 • .PDFRUP Rijkmaker - plan bestemmingswijziging

  Download

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?