Ruimtelijke structuurplannen

Omwille van de uitdagingen die de steden en gemeenten hebben inzake ruimtelijk beleid, is het belangrijk dat iedere gemeente zelf nadenkt over de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied en een korte en lange termijn visie hierop uitwerkt. Binnen het beleidskader dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan aanreiken, kan de gemeente haar eigen ruimtelijk beleid uitstippelen.

Ruimtelijke structuurplannen doen geen uitspraken over concrete percelen, evenmin of het afleveren van vergunningen. Wel is het zo dat zij dieper ingaan op algemene vragen over ruimtelijke ordening.

Mogelijke voorbeelden zijn:

 • Hoeveel woningen worden er in een gemeente bijgebouwd en op welke locatie?
 • Hoeveel ruimte wordt er voorzien voor bedrijven?
 • In welk deel van de gemeente worden industriezones ge├»ntegreerd?

Je kan voor ieder perceel in Kalmthout bekijken welke ruimtelijke structuurplannen van toepassing zijn op: https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?omgeving.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

  • .PDFGRS Informatief deel - kaartenbundel

   Download
  • .PDFGRS Richtinggevend deel - kaartenbundel

   Download
  • .PDFGRS Definitieve vaststelling

   Download

Wil je meer weten over ruimtelijke structuurplannen? Bezoek dan de website van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?