Geschiedenis van Kalmthout

In onze streken werden de eerste dorpskernen gevormd vanaf de 4e eeuw na Christus door de Salische Franken (Merovingers, later Karolingers). Onder hun bewind werd later het hertogdom Brabant opgericht. In Kalmthout ontstonden in die periode de dorpskernen Hillo, Foxemaat, Calmetholt… De bevolking van die kernen leefde voornamelijk op de hogergelegen, vruchtbare gronden, waar ze aan landbouw en veeteelt deed.

Op 15 maart 1146 verscheen de naam ‘Calmetholt’ in de geschiedenis. In het Italiaanse Trastevere werd in een akte vermeld dat de leenheer Arnold van Brabant de helft van Calmetholt aan de nieuwe abdij van Tongerlo geschonken had. Elf jaar later schonk zijn zoon Arnold II ook de andere helft aan de abdij. De paters van de abdij van Tongerlo waren een zegen voor de streek. Ze begonnen onmiddellijk met het oprichten van boerderijen, het droogleggen van moerassen en het in cultuur brengen van woeste gronden, bossen en heidevelden.

De laatste plaatselijke heer onder de abdij van Tongerlo, Godfridus Hermans, woonde in de 18e eeuw op het domein ‘De Greef’. Uit die periode stamt de prachtige gelijknamige abdijhoeve, die vandaag nog altijd bestaat.

Tijdens de Franse overheersing (1795-1815) werden de witheren van Tongerlo verjaagd en werden alle goederen van de abdij geconfisqueerd. De eeuwenoude heerlijkheid werd ontbonden en Kalmthout werd een zelfstandige gemeente.

Eeuwenlang was Kalmthout hoofdzakelijk een landbouwgemeente. Sinds de aanleg van de spoorweg Antwerpen-Roosendaal in de 19de eeuw is een groot deel van de gemeente tot woongebied uitgegroeid, omringd door landbouw- en natuurgebieden.

De mooie heidegemeente Kalmthout heeft op dit moment een oppervlakte van ongeveer 6000 ha en bestaat uit vijf wijken: Centrum, Dorp-Heuvel, Achterbroek, Nieuwmoer en Heide. In het noordwesten van de gemeente behoren nog enkele straten van de wijk Hoek tot Kalmthout. Momenteel telt Kalmthout iets meer dan 19.000 inwoners.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?