Een nieuw gemeentehuis voor Kalmthout én haar inwoners

‘Centrale dienstverlening in een opgewaardeerd Kerkeneind’

De gemeente Kalmthout investeert de komende jaren in een nieuw gemeentehuis én een volledige herinrichting van de omgeving.

De voorbereidingen voor het nieuwe gemeentehuis zijn volop bezig. De gemeente Kalmthout startte de aanbestedingsprocedure waarbij ze binnenkort een aannemer kiest en de opdracht officieel ‘gunt’. Na de Straatfeesten einde mei starten de afbraakwerken. De bouwwerken starten vanaf augustus 2023. Die duren tot het voorjaar van 2025.

In tussentijd huisvest de gemeente Kalmthout de diensten die nu in het gemeentehuis werken op twee locaties in de buurt. Zo verhuisden de milieudienst en de dienst omgeving en ruimte (bouwen en wonen) naar de Zonnedauw op de Kapellensteenweg. De dienst openbare werken verhuisde eerder al naar de Zonnedauw.

Tijdelijke locaties gemeentelijke diensten

Opgelet: niet iedere dienst heeft een publieke functie. Bij die diensten vermelden we een link, een e-mailadres of een telefoonnummer.

Een overzicht van de diensten op locatie Zonnedauw 

  • Dienst omgeving en ruimte (bouwen en wonen) –> enkel op afspraak via 03 376 49 40 – > info over omgevingsvergunningen, openbare onderzoeken, info over premies en wonen…
  • Milieudienst: milieu@kalmthout.be of 03 376 49 90 – > subsidies klimaat en energie, kappen en aanplanten van bomen, groenonderhoud, Mooimakers en zwerfvuil, V-test…
  • Dienst openbare werken – > meldingen over openbaar domein via www.kalmthout.be/melding of 03 376 49 20
  • Mobiliteitsdienst – > mobiliteit@kalmthout.be of 03 376 49 20

Een overzicht van de diensten in Driehoekstraat 48

  • Dienst burgerlijke stand, bevolking en vreemdelingen – > enkel op afspraak: www.kalmthout.be/afspraken of  03 376 49 30 – > identiteitskaarten, rijbewijzen, attesten en aktes, pensioenen, huwelijken, geboortes en overlijden, vreemdelingenzaken…
  • Burgemeester en schepenen
  • Financiële dienst: 03 376 49 70 – > vragen over gemeentelijke belastingen, vragen van leveranciers
  • Personeelsdienst: 03 376 49 60 – > sollicitaties, info voor medewerkers
  • Secretariaat: secretariaat@kalmthout.be of 03 376 49 80 –> ondernemen, markten en kermissen, klachten…
  • ICT-dienst

Het ontwerp van het gemeentehuis is van ECTV Architecten, de buitenomgeving van LAND Landschapsarchitecten.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?