Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (AGB)

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit op het vlak van wonen, ondernemen, welzijn, veiligheid, cultuur, sport… Het grootste deel van activiteiten en opdrachten wordt behartigd door de gemeente. Deze wordt bestuurd door zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer een lokaal bestuur projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, worden deze activiteiten verzelfstandigd. Op die manier baat de gemeente haar sport- en cultuurinfrastructuur uit. Daarom werd in juni 2016 het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout – kortweg AGB Kalmthout – opgericht. Dit is een zelfstandige onderneming van de gemeente. Bijgevolg heeft het AGB dan ook een eigen rechtspersoonlijkheid onder het Belgische vennootschapsrecht.

Over het AGB

Secretariaat

Openingsuren

Maandag 9u - 12u
Dinsdag 9u - 12u
Woensdag 9u - 12u
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u

Info

Het secretariaat verzorgt de administratieve ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het Vast Bureau en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.