Arbeidstrajectbegeleiding 

Als je bij het OCMW in begeleiding bent voor financiële hulp, kan de maatschappelijk werker je doorverwijzen naar de dienst arbeidstrajectbegeleiding (ATB). Deze dienst helpt je met de zoektocht naar een job. De dienst ATB richt zich in de eerste plaats naar mensen die door het OCMW gekend zijn. In sommige gevallen ben je verplicht om in begeleiding te komen. Als je een leefloon ontvangt, moet je ook je werkbereidheid tonen.  

Een medewerker gaat samen met jou na welk werk je wil doen en of je hiervoor best eerst een opleiding volgt. Soms wordt er samengewerkt met VDAB. Je wensen, motivatie en vaardigheden worden in kaart gebracht. Je krijgt hulp bij solliciteren en het opstellen van een CV. 

Tijdelijke tewerkstelling

Personen die recht hebben op een leefloon, kunnen via het OCMW een tijdelijke tewerkstelling via art. 60§7 worden aangeboden. Op die manier doen zij werkervaring op en worden er sociale rechten opgebouwd. 

OCMW Kalmthout

Openingsuren

Maandag 9u - 12u
Dinsdag 9u - 12u en 18u30 - 20u
Woensdag 9u - 12u
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u

Info

Tijdens de namiddag wordt er enkel op afspraak gewerkt van 13.30-16 uur.