Lokaal opvanginitiatief

Niet-Belgen die in ons land aankomen, kunnen asiel aanvragen. Tijdens die procedure heeft elke asielzoeker recht op materiële hulp in de opvangplaats die Fedasil toewijst. In samenwerking met Fedasil worden deze mensen opgevangen in het lokaal opvanginitiatief (LOI) van de gemeente Kalmthout. 

Een LOI is een gemeubelde woning met de nodige voorzieningen. De kerntaak van een LOI is materiële hulp voorzien, maar er kan ook psychosociale begeleiding worden gegeven en informatie over de asielprocedure worden verstrekt. Er wordt wekelijks leefgeld uitbetaald, zodat de asielzoeker zelf voor zijn/haar dagelijkse basisbehoeften kan instaan. 

Logo gemeente Kalmthout

Beslissing asielprocedure

Als er een definitieve beslissing is genomen in de asielprocedure, betekent dit in de meeste gevallen het einde van het recht op opvang voor de asielzoeker. Wie een positieve beslissing krijgt, ontvangt een verblijfsvergunning en moet op zoek naar een eigen woning. Wie een negatieve beslissing krijgt, moet het grondgebied verlaten. In beide gevallen verlaat men het LOI. 

De meeste personen die nu worden opgevangen in het LOI, zijn al erkend als vluchteling. Zij krijgen nog enkele maanden tijd om een eigen woning te vinden.  

OCMW-gebouw in Kalmthout

OCMW Kalmthout

Openingsuren

Maandag 9u - 12u
Dinsdag 9u - 12u en 18u30 - 20u
Woensdag 9u - 12u
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u

Info

Tijdens de namiddag wordt er enkel op afspraak gewerkt van 13.30-16 uur.