Sociale dienst OCMW

De sociale dienst van het OCMW wil een kwalitatieve dienstverlening aanbieden aan alle inwoners van de gemeente Kalmthout.  De sociale dienst heeft de wettelijke opdracht om elke inwoner te helpen een menswaardig leven te kunnen leiden. Dit sociaal onderzoek gebeurt steeds door een maatschappelijk werker. 

Inwoners van de gemeente en personen die er tijdelijk verblijven, kunnen beroep doen op de sociale dienst. Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met minder kansen of mensen die niemand anders hebben om hen te ondersteunen.  Je kan terecht voor informatie, het uitzoeken en aanvragen waar je recht op hebt, ondersteuning bij het invullen van formulieren of financiële hulp.  

Heb je een hulpvraag? Dan maak je best een afspraak met een medewerker van de sociale dienst via de contactgegevens onderaan deze pagina. Je kan op het OCMW langskomen of een medewerker komt bij jou op huisbezoek. 

Alle maatschappelijk werkers hebben beroepsgeheim zodat iedere hulpvraag in vertrouwen kan worden behandeld.  

Maak een afspraak

OCMW Kalmthout

Voorschot op een uitkering

Als de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering nog in aanvraag is en lang duurt, kan de sociale dienst een voorschot geven. Deze voorschotten moet worden terugbetaald op het moment dat de achterstallige uitkering uitbetaald wordt.  

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of groeipakket (vroegere kinderbijslag).  Soms zal dit voorschot worden gegeven in de vorm van het leefloon. 

De terugbetaling van het voorschot zal het OCMW in principe rechtstreeks regelen met je ziekenfonds, vakbond, pensioenkas…  

OCMW-gebouw in Kalmthout

Financiële hulpverlening 

Op het OCMW kan je terecht voor allerlei administratieve en financiële hulp. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst kunnen je helpen met het invullen van formulieren voor onder meer een uitkering, het sociaal tarief, een sociale woning. 

Daarnaast kan de sociale dienst onderzoeken op welke steun je recht hebt en dit mee in orde brengen voor jou. Zo kan er in bepaalde gevallen een tussenkomst worden toegekend in energiekosten, huur, schoolkosten of medische kosten.  Een maatschappelijk werker van de sociale dienst onderzoekt samen met jou of je in aanmerking komt. 

Jonge vrouw bij psycholoog

Leefloon

OCMW Kalmthout

Openingsuren

Maandag 9u - 12u
Dinsdag 9u - 12u en 18u30 - 20u
Woensdag 9u - 12u
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u

Info

Tijdens de namiddag wordt er enkel op afspraak gewerkt van 13.30-16 uur.