BIN header

Over de BIN's van Kalmthout

Een buurtinformatienetwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen een groep burgers, de politie en het gemeentebestuur. Het doel van deze organisatie is samen te werken om veiligheid en samenhorigheid in een buurt te creëren. Iedereen die in die buurt woont, kan – mits het betalen van een kleine bijdrage – aansluiten.

Buurtinformatienetwerken zijn wettelijk geregeld. Het verwittigen gebeurt door de politie via BE-Alert of via een persoonlijke mail.

In Kalmthout zijn er 16 Bin’s, waarvan enkele reeds een eigen website hebben. De gegevens die daar op staan zijn in principe hetzelfde voor alle Bin’s, met uitzondering van de zonegebonden informatie zoals het nieuws, het stratenplan en de verschillende bestuursleden.

Om het overzichtelijk te houden werd er door meerdere coördinators besloten om dit alles te laten samensmelten in 1 site.

Bekijk alle BIN's

Communicatiedienst

Openingsuren

Maandag 9u - 12u en 13u30 - 16u30
Dinsdag 9u - 12u
Woensdag 9u - 12u en 13u30 - 16u30
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u