Openbaarheid van bestuur

Burgers hebben het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen of er uitleg over te krijgen. Alle bestuursdocumenten zijn dus openbaar, afgezien van enkele uitzonderingen.

Een aanvraag tot het inkijken of het bekomen van een kopie van bestuursdocumenten kan afgewezen worden als:

 1. Als de aanvraag onredelijk blijft of op een te algemene wijze geformuleerd blijft, na een verzoek van gemeente tot herformulering van de eerste aanvraag;
 2. Als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn;
 3. Als de aanvraag betrekking heeft op interne communicatie.

  Wil je een bepaald document inkijken? Neem dan contact op.

  Contacteer ons

  Logo gemeente Kalmthout

  Secretariaat

  Openingsuren

  Maandag 9u - 12u
  Dinsdag 9u - 12u
  Woensdag 9u - 12u
  Donderdag 9u - 12u
  Vrijdag 9u - 12u

  Info

  Het secretariaat verzorgt de administratieve ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het Vast Bureau en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.