Onderhoud van de wegen

De technische dienst van de gemeente zorgt voor veilige en vlot begaanbare wegen. Heeft u een melding of een vraag over een van onderstaande thema's? 

Neem contact op met de dienst openbare werken

Overlagen van de straten

Wegen die in slechte staat zijn, worden hersteld. In eerste instantie zal dat enkel plaatselijk zijn. Als het wegdek over een grotere lengte onveilig is, wordt een nieuwe toplaag in asfalt aangebracht. De dienst openbare werken lijst alle wegen op en geeft hen een prioriteit. Jaarlijks vinden er overlagingswerken plaats in onze gemeente.

Maaien van de bermen 

Heb je een grasberm voor of naast je huis? Dan maai je deze zelf, ook al is dat openbaar terrein. Tijdens het maaiseizoen is de groendienst druk in de weer om de wadi's, speelterreinen en openbare grasvlakte te maaien. Daarnaast stelde de gemeente samen met de provincie een maaibeheerplan op. Zo verhogen we de biodiversiteit in onze gemeente.

Ruimen van de grachten

Om de afwatering te garanderen, is het belangrijk dat de gemeente de grachten regelmatig ruimt. Daarom maakte de gemeente een plan op met drie verschillende zones. De gemeentegrachten in deze zones worden beurtelings om de drie jaren geruimd. Dit gebeurt telkens na het vallen van het blad. Mogelijks worden de bladeren in de berm gelegd en worden deze later opgehaald.

Loopt je oprit over een inbuizing van een gracht? Dan ben je als aangelande verantwoordelijk om deze zelf te ruimen.

De waterlopen in onze gemeente worden onderhouden door de provincie.

Contacteer de provincie via het formulier.

Vegen van de straten

In opdracht van de gemeente veegt een aannemer drie keer per jaar de straten en de goten in de gemeente. In straten waar veel straatbomen staan, kan dit niet voldoende zijn om de afwatering in de goten te garanderen. Veeg als bewoner dus ook af en toe de goten voor je perceel.

Ruimen van de straatkolken

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor het ruimen van de straatkolken. Dat gebeurt twee keer per jaar. Merkt u bij ernstige regenval dat een straatkolk verstopt is, helpt de dienst openbare werken jou verder.

Strooidienst

Tijdens de winter is de gemeentelijke strooidienst volop in de weer om de wegen en fietspaden in de gemeente sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente bezit 3 kleine pekelstrooiers en 1 vrachtwagen met pekelstrooier en schaaf. De 3 kleine pekelstrooiers houden de fietspaden sneeuw- en ijsvrij. De vrachtwagen ruimt de sneeuw op de wegen volgens de drie prioriteitenroutes van het algemeen strooiplan. De eerste toer omvat de verbindingswegen, zoals de Beauvoislaan, Heidestatiestraat, Foxemaatstraat, Max Temmermanlaan,… Als de wegen op deze toer volledig sneeuw- en ijsvrij is, beginnen de diensten aan de tweede toer. Zij beginnen pas aan de derde toer als toer 1 en 2 volledig sneeuw- en ijsvrij zijn en blijven. Bij hevige sneeuwval kunnen we rekenen op assistentie van lokale boeren. Zij springen de gemeentediensten bij met hun landbouwvoertuigen.

Openbare werken

Contact

openbare.werken@kalmthout.be 03 376 49 20
Zonnedauw, Kapellensteenweg 170

Openingsuren

Maandag 9u - 12u en 13u30 - 16u30
Dinsdag 9u - 12u
Woensdag 9u - 12u en 13u30 - 16u30
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u