Zoneringsplan van de rioleringinfrastructuur

Zo beschermen we de waterkwaliteit

De Vlaamse milieumaatschappij, of kortweg VMM maakte een zoneringsplan op om de rioleringsinfrastructuur in Vlaanderen te organiseren. Voor de gemeente vormt het zoneringsplan een leidraad voor het beheer en de ontwikkeling van het rioleringsstelsel. Op die manier beschermt ze de waterkwaliteit en voorkomt ze milieuverontreiniging.

In het zoneringsplan wordt de gemeente opgedeeld in vier categorieën.

  1. Het centraal gebied situeert zich rond de woonkernen, waar een rioleringsstelsel aanwezig is.
  2. De gebieden waar momenteel nog geen riolering aanwezig is, maar wel gewenst is.
  3. In bepaalde gebieden worden individuele systemen zoals septische putten of individuele zuiveringsinstallaties gebruikt om afvalwater te zuiveren. Deze gebieden vallen in de zone voor ‘individuele behandeling van afvalwater’, ook wel IBA genoemd.
  4. Tot slot is er nog de zone voor ‘collectieve voorzieningen zonder bovengemeentelijke zuivering’. In deze zones wordt het afvalwater verzameld en naar een waterzuiveringsinstallatie buiten de gemeente gebracht voor behandeling.

Bekijk het zoneringsplan hier

Veelgestelde vragen over aansluiten op de riolering

Openbare werken

Contact

openbare.werken@kalmthout.be 03 376 49 20
Zonnedauw, Kapellensteenweg 170

Openingsuren

Maandag 9u - 12u en 13u30 - 16u30
Dinsdag 9u - 12u
Woensdag 9u - 12u en 13u30 - 16u30
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u