Bekendmakingen

Openbaar onderzoek

Bij bepaalde omgevingsvergunningsaanvragen is het houden van een openbaar onderzoek vereist. Een openbaar onderzoek geeft de bevolking de kans om eventuele bezwaren te uiten tegen de toekenning van een omgevingsvergunning. 

In onderstaande document vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken van Kalmthout.

Veelgestelde vragen over het openbaar onderzoek

Beslissing omgevingsvergunning

Als een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag werd genomen, kan iedereen deze inkijken gedurende 30 dagen na het uithangen van de gele affiche ‘bekendmaking beslissing omgevingsvergunning’. Deze beslissingen zijn terug te vinden in het inzageloket. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

Ga naar het inzageloket

In onderstaande document vind je een overzicht van de beslissingen van Kalmthout.

Overige bekendmakingen

Ruimtelijke ordening - Bouwen en wonen

Enkel op afspraak

Openingsuren

Maandag 9u - 12u
Dinsdag 9u - 12u
Woensdag 9u - 12u
Donderdag 9u - 12u
Vrijdag 9u - 12u