Ruimtelijk uitvoeringsplan Rijkmaker

Momenteel maakt de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan voor industriezone Rijkmaker op. De gemeenteraad keurde op 25 maart 2024 het RUP Rijkmaker voorlopig goed. Alle nota’s en documenten daarover kan je hieronder raadplegen.

Openbaar onderzoek

Bezorg je bezwaar of opmerking voor het einde van het openbaar onderzoek (20 juni 2024) aan de GECORO.

Verstuur je bezwaar per mail.

Of verstuur je bezwaar per aangetekende brief naar GECORO Kalmthout p.a, Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout.

Of bezorg je bezwaar tegen ontvangstbewijs op de dienst Ruimtelijke ordening - Bouwen en wonen. Het adres lees je hieronder.

    Heb je een opmerking of een bezwaar?

    Ruimtelijke ordening - Bouwen en wonen

    Enkel op afspraak