Buurtgerichte zorg - Buurtlink

Buurtlink is een initiatief van het lokaal bestuur Kalmthout en vertrekt vanuit het lokaal dienstencentrum Groten Uitleg. Het is een groeiend netwerk dat buurtgerichte zorg  in Kalmthout stimuleert. Buurtlink staat voor een warme gemeente met burgers die oog en oor hebben voor elkaar. Het wil krachten en deskundigheid van verenigingen, scholen, buren, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverstrekkers bundelen. Als al deze betrokkenen in de buurt actief samenwerken – over generaties, organisaties, zuilen en sectoren heen – brengen we zorg dicht bij elke burger. 

Buurtlink is steeds op zoek naar wijkambassadeurs. Dit zijn mensen die binnen de eigen buurt of wijk hun steentje willen bijdragen om een meer aangename en hechte buurt te creëren, met aandacht voor iedereen. Of ben je lid van een vereniging en wil je ook je steentje bijdragen aan een zorgzaam Kalmthout door samen met ons kleine of grotere acties op te zetten?  Jaarlijks komt het netwerk samen om ideeën uit te werken of af te toetsen. Dit doen we aan de hand van wijk- en thematafels. Zo kan je de plannen rond buurtgericht werken in Kalmthout mee vormgeven.  

Coördinator buurtgerichte zorg

Enkel op afspraak